Skadedyrsbekæmpelse

Har du fået ubudne gæster? BoligRedningen udfører skadedyrsbekæmpelse af alle tænkelige skadedyr, mus, rotter, hvepse, mår, muldvarpe m.m.

Vi har selvfølgelig alle de nødvendige beviser og autorisationer til effektiv og humane bekæmpelser af skadedyr.
Ved tilkald til dit skadedyr, giver vi garanti for at være fremme senest 48 timer efter din henvendelse.

Ønsker du et gratis og uforpligtende tilbud på bekæmpelse af skadedyret, ring 71 20 20 00 eller brug formularen nederst på siden.

 


 Rotter

Rotter er et stigende problem. Der findes 2 slags rotter i Danmark – den brune rotte (den mest almindelige) og den sorte rotte. Rotten kan veje op til 400g, og måle op til 20cm. (uden hale) Rotteungen forveksles ofte med den store halsbåndmus.

Deres tænder vokser ca. 2,7 mm om ugen, og holdes nede ved at gnave i alle hårde materialer og kan derfor forvolde stor skade på boligen. Derudover er rotten farlige smittespredere, og kan overføre sygdomme som Weils syge.
Som udgangspunkt har du betalt til bekæmpelse af rotter igennem din ejendomsskat. Oftest kan der dog gå 10-14 dage inden den lokale rottemand kommer på besøg. Links til anmeldelse til kommunen her: www.borger.dk

Rotten lever udbredt i kloakkerne og det er oftest igennem utætheder i disse at de ses og søger ind i vores boliger, for at søge føde og lave rede. Finder man stedet hvor de kommer igennem, forsvinder rotten oftest af sig selv igen. En Voksen rotte kræver kun et hul på størrelse med en femkrone for at komme ind i bygninger.

Vi bekæmper rotten med kraftige smækfælder. Rotter kan også bekæmpes med gift, men erfaringen viser at de døde rotter ofte lægger et utilgængeligt sted, og lugter grimt i månedvis.

  Tegn på at du har rotter

Støj på loftet eller under gulvet

Lugt af "grisestald"

 

Ekskrementer, op til 6 mm. Tykke og 17 mm lange, spidse i enden.

• Indendørs huller

 

Uden huller, uden opskrabet jord.

 

 

Løse tagsten, tagplader

 

 

 


 Mus

Mus indendørs er oftest husmusen eller halsbåndmusen.
Musen er ligesom rotten en gnaver, og kan forvolde stor skade på bygninger, gnave i elektriske installationer, som kan medføre kortslutning og i værste fald brand. Derudover er musen også smittespreder.
Vi bekæmper effektivt musen ved brug af smækfælder og evt. gift. Derudover er det en god ide at Musesikre boligen. En mus kræver blot et hul på 7 mm for at komme igennem. (en blyant)

  Tegn på at du har mus

• Mus lugter af ammoniak

Små ekskrementer på ca. 3-6 mm (kommen)

 

Huller i mad emballage (mel, havregryn m.m.)

• Kradselyde i vægge, under gulvet eller på loftet

 


Muldvarpe

Muldvarpen findes de fleste steder i Danmark. Muldvarpeskud ødelægger græsplæner, blomsterbede. I landbruget er muldvarpeskud ofte årsag til ødelagte landbrugsmaskiner o.lign. Man kan ikke forhindre at muldvarpen komme ind på din ejendom, men man kan sagtens bekæmpe den.
Muldvarpe kan bekæmpes mekanisk eller med gas (forforbrinte)
Gasning er oftest den hurtigste og foretrukne metode, men stiller nogle krav til afstand til bygninger!

 


 Mosegrisen

Mosegrisen kaldes tit for vandrotte, men er ikke en rotte men en studsmus.
Mosegrisen laver ikke skud som muldvarpen, men laver huller i græsplænen, underminimere fliser, spiser dine haveplanter (rødder).
Ofte optræder mosegrisen i større antal.
Mosegrisen kan bekæmpes med mekanisk fælder, gift eller gas. Mekaniske fælder til mosegrise er meget kraftige, og bruges kun på områder hvor der ikke færdes børn, kæledyr og andet dyreliv.

 


 Mår

Har man fået besøg af husmåren er der som regel ingen tvivl, da den støjer voldsomt hen på aftnen og natten.  Antallet af mår er steget de senere år, og nu er husmåren også blevet et problem i byerne, hvor den tidligere mest var et problem på landejendomme.
Husmåren ødelægger både undertag, isolering og spær/lægter på loftet. Husmåren slæber byttedyr som mus, rotter og fugle med på loftet, så det medfører lugtgener.
Husmåren fanges levende i fælder, og slippes derefter løs et egnet sted eller aflives.
Det er derefter vigtig at sikre sit hus mod at få besøg af en ny husmår.

 


 Hvepse

Gedehamsen, oftest kaldet hvepsen, gør ikke den store bygningsmæssige skade, men kan være meget ubehagelige, specielt hen på sensommeren.
Hvepseboet sidder ofte på loftet, under tagudhæng, i buske, træer eller andre svært tilgængelige steder.
Boet kan også forekomme under jorden.
Er hvepsebo kan rumme flere tusinde individer, så det anbefales at være agtpågivende.
Hvert år bliver mage mennesker stukket af hvepse, og nogle udvikler allergi, som kan være meget farlig.
Vi bekæmper hvepseboet ved at fjerne det manuelt eller bekæmpe det med gift.


 Fjernelse af hvepsebo
Fra Kun 480 kr. inkl. moms

 Myrer

Der findes et utal af forskellige myrearter.  Fællesbetegnelsen for dem er vist at de er irriterende at have både udendørs og indendørs. Udendørs underminimere de fliserne, indendørs er de bare ulækre og går i mad som står fremme.
Det gælder om at bekæmpe boet, men det kan jo nogle gange være lettere sagt end gjort, hvis man ikke kan finde boet.
Vi bekæmper myre med forskellig slags gift, afhængig om det er inde eller ude. Giften påvirker boet direkte, eller slæber myrerne selv giften hjem og udsletter deres eget bo.
Udover de nævnte skadedyr bekæmper vi fluer, bananfluer, møl, biller, stankelben, sølvfisk, edderkopper m.m
Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud på bekæmpelse af dit skadedyr. Ring 70 20 20 00 eller brug formularen.


Privatlivspolitik Cookiepolitik